خشکسالی؛ تهدیدی برای زیست بوم و کشاورزی آمریکا

تهران-ایرنا- با طولانی تر شدن و شدت گرفتن وضعیت خشکسالی در ایالت کالیفرنیا ، تصمیم گیری های نادرست و استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی به شکل نامتناسبی به اکوسیستم (زیست بوم) و جوامع روستایی آمریکا لطمه زده است.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید