پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد جایزه علمی ژان تریکار را دریافت کرد

  • فروچاله‌ ها خراسان را مي‌بلعند

    بحران‌ هاي زيست محيطي ايران تمام شدني نيست. يك روز بحران كم‌آبي و امروز فرونشست زمين و فروچاله‌…

  • Author: aminkav

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.