فروپاشی کامل اقتصادی و جنگ داخلی دغدغه آینده آمریکایی‌ها

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از نشریه نیوزویک، نتایج نظرسنجی اخیر موسسه یوگاو که معرف بدبینی جمعی مردم آمریکا نسبت به آینده کشورشان است، تقریبا یک سوم از پرسش شوندگان گفتند که ایالات متحده ممکن است در دهه آینده هدف حمله یک قدرت خارجی قرار گیرد.

۳۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به احتمال ۱۵ سناریوی سیاسی وخیم در ۱۰ سال آینده گفتند که احتمالا آمریکا مورد تهاجم یک کشور خارجی قرار می گیرد. ۱۲ درصد نیز این مساله را بسیار محتمل دانستند.

به گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هزینه های دفاعی آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۸۰۱ میلیارد دلار رسید که تقریبا سه برابر هزینه های دفاعی چین به ارزش ۲۹۳ میلیارد دلار است.

با این حال، حرکت سریع چین به سوی تبدیل شدن به یک رقیب بالقوه در آسیا و چالش های امنیتی در اروپا، باعث نگرانی در میان سیاستگذاران واشنگتن شده که به نظر می رسد نگرانی هایشان به افکار عمومی سرایت کرده است.

در همین حال، نیمی از کسانی که در نظرسنجی یوگاو شرکت کردند، گفتند که آمریکا احتمالا در ۱۰ سال آینده موقعیت ابرقدرتی خود را با مسئولیت هایی که در سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام دارد، از دست می دهد و ۲۰ درصد نیز احتمال این مساله را بسیار زیاد برشمردند.

طبق این نظرسنجی، پاسخ دهندگان همچنین چشم انداز سیاهی برای مسائل داخلی آمریکا ترسیم کردند، به طوری که ۴۷ درصد گفتند که فروپاشی اقتصادی کلی یا محتمل (۲۷ درصد) و یا بسیار محتمل (۲۰ درصد) است.

یک نفر از هر چهار نفر نیز جنگ داخلی بین جمهوریخواهان و دموکرات ها را محتمل دانستند و بیش از یک سوم (۳۷ درصد) احساس مشابهی درمورد جنگ داخلی را توصیف کردند.

حدود ۳۱ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تاکید داشتند که دستکم احتمال دارد که آمریکا به یک دیکتاتوری فاشیستی تبدیل شود، در مقایسه با ۲۱ درصدی که گفتند این کشور یک دیکتاتوری کمونیستی می شود.

نظرسنجی یوگاو از یک هزار بزرگسال در آمریکا به صورت مصاحبه آنلاین انجام شد.

در مجموع، شرکت کنندگانی که به عنوان جمهوریخواه شناخته می شدند، به نسبت دموکرات ها در مورد آینده آمریکا در دهه آتی دیدگاه منفی تری داشتند.

در میان بزرگترین اختلاف نظرها در این نظرسنجی، پرسش هایی در مورد فروپاشی کلی اقتصاد با رقم ۶۵ درصد در مقابل ۳۸ درصد و امکان مصادره سلاح های گرم خصوصی از سوی دولت با رقم ۴۸ درصد در مقابل ۱۷ درصد بود.

در همین حال، هر دو طیف جمهوریخواه و دموکرات آمریکا دیدگاه نسبتا مشابهی در مورد احتمال اینکه ایالات متحده موقعیت ابرقدرتی اش را در جهان تا سال ۲۰۳۲ از دست دهد، داشتند.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.