بهره برداران مراتع استان مرکزی نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند

«نصرت اله اکبری» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به استناد بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۸۰۰۷ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پرداخت حقوق و عوارض قانونی پروانه‌های چرای دام تاپایان سال جاری تمدید شده‌ است.

وی با تاکید بر تمدید پروانه چرای مرتعداران ذیحق استان مرکزی تاپایان سال جاری ادامه داد: این افراد می‌توانند برای تمدید پروانه‌های خود به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: دامداران و مرتعداران در صورت عدم تمدید پروانه چرای خود تاپایان سال جاری، پروانه آنان باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

حدود ۴۰ هزار مرتعدار در استان مرکزی وجود دارد.

استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.