مدیرکل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت منصوب شد

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر صمت بنابر پیشنهاد معاون صنایع حمل و نقل، "محمد معاضدی" را به سمت مدیر کل دفتر صنایع هوایی منصوب کرد.
معاضدی متولد ۱۳۵۴ است و بیش از ۲۵ سال در حوزه صنعت هوایی فعالیت کرده است.
وی فارغ التحصیل مدیریت تکنولوژی است و در حوزه شاخص‌های موفقیت انتقال تکنولوژی هوایی و تحقیق و توسعه صنعت هوایی تجربه دارد.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.