مقایسه رشد اقتصادی فصلی دولت دوازدهم و سیزدهم

تهران- ایرنا- رشد اقتصادی نفتی در پاییز ۱۳۹۹ خورشیدی ۱.۱ درصد بود در حالی که این مهم در پاییز ۱۴۰۰ خورشیدی ۳.۹ درصد شد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۱۳۹۹ به میزان ۰.۶ درصد بود در حالی که در مدت مشابه سال بعد به ۳.۸ درصد رسید.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.