رشد نجومی هزینه خانوار در دولت دوازدهم

تهران- ایرنا- هزینه کل ناخالص خانوار در مناطق شهری در ۱۳۹۱ به میزان ۱۶.۴ میلیون تومان در سال بود اما این مبلغ در ۱۳۹۹ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال رسید.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.