گردان ۴۲۲؛ ناگفته‌های یک غواص

بندرعباس – ایرنا – در هنگامه هجوم دشمن به میهن، تفاوت نمی‌کند اهل کجایی، نامت سرباز وطن و هدف؛ دفاع از عزت ملت است، آب و خاک و آسمان هم عرصه نبرد با دشمنان متجاوز، نبردی که اعتقاد و اراده بر شرارت و تجهیزات، چیره می‌شود. در این گزارش پای خاطرات ناگفته یکی از غواصان هرمزگانی می‌نشینیم.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید