زیان سنگین شرکت‌های ژاپنی از جنگ اوکراین

تهران- ایرنا – یک نظرسنجی نشان می دهد نزدیک به ۸۰ درصد شرکت های ژاپنی در اروپا شاهد تاثیر جنگ اوکراین از طریق افزایش قیمت سوخت، انرژی و مواد غذایی شدند.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید