تیشه شرم الشیخ به ریشه زمین

تهران- ایرنا- نتایج حاصل از مذاکرات نشست آب و هوایی سازمان ملل در شرم الشیخ مصرحاکی از آن است که کشورها با توجه به منافعشان نه تنها توافق خوبی دست نیافتند بلکه از پیشرفت‌های حاصل در نشست قبل هم ممانعت شد.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید