تاثیر تورم و مواجهه فرانسوی‌ها با چالش‌های مختلف

تهران – ایرنا – صدها هزار شهروند فرانسه این روزها به علت تورم افسار گسیخته و بودجه محدود، باید میان گرسنگی و صرف‌نظر از وعده های غذایی یا وامدار شدن، یکی را برگزینند.

Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید