+ دلایلی که باید هنگام خرید با کارت خوان ها احتیاط کنید
به گزارش ایسنا، اسکیمر دستگاهی است که از آن برای کپی کردن اطلاعاتی که در نوار مغناطیسی کارت های بانکی وجود دارد، استفاده می شود و فرد مجرم در فرصتی مناسب این اطلاعات را با استفاده از نرم افزاری خاص در کارت های بانکی خام کپی رایت کرده و می تواند از حساب قربانی برداشت وجه داشته باشد. ... اطلاعات خبر


سه‌شنبه 10 بهمن 1396

عنوان آخرین یادداشتها