+ تابعیت ایتالیایی ندارم/ خبرنگاری کوله پشتی کار ساده ای نیست/ فِراری ندارم!
به گزارش خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بسیاری از شما اهل تلویزیون , خبر و اخبار هستید و تعدادی از گزارشگران صداوسیما را از روی چهره، نام یا نام خانوادگی می شناسید، اما خبرنگاری که ما با او مصاحبه داشته ایم، بسیار مورد توجه مخاطبان تلویزیون است ... اطلاعات خبر


سه‌شنبه 10 بهمن 1396

عنوان آخرین یادداشتها