+ ادویه مفید برای تقویت حافظه و تمرکز
آفتاب نیوز : به گفته متخصصان کورکومین یکی از عناصر فعال در زردچوبه است که به کاهش التهاب در بدن کمک می کند و بررسی های جدید حاکی از نقش آن در تقویت قدرت حافظه و تمرکز است. در این بررسی متخصصان آمریکایی به مطالعه روی تعدادی افراد 51 تا 84 ساله پرداختند که هیچ یک از آنان دچار زوال عقل ... اطلاعات خبر


سه‌شنبه 10 بهمن 1396

عنوان آخرین یادداشتها