+ سود سهام عدالت واریز شد
خبرگزاری تسنیم: مرحله اول واریز سود سهام عدالت به حساب برخی مشمولان واریز شد. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی سود سهام عدالت ناشی از فعالیت سال 95 برای مشمولانی که ارزش سهامشان یک میلیون تومان است به میزان 150 هزار تومان می باشد که تا پایان سال و در چند مرحله به حساب مشمولان واریز می شود ... اطلاعات خبر


جمعه 22 دی 1396

عنوان آخرین یادداشتها